Kørekort og klippekort
Home Up Forkort ventetid Kørekort og klippekort

 

Lovovertrædelser koster klip i kørekortet


Et kørekort med 12 klip. Sådan bliver fremtidens nye kørekort til bilister i Spanien. De nye regler ventes at træde i kraft december 2005.

Når de nye regler træder i kraft vil bilisterne få udleveret en helt ny type kørekort. Det nye kort har 12 klip, som løbende forsvinder hver gang kørekortets indehaver begår en lovovertrædelse.

Nye bilister med mindre end 3 års erfaring starter dog kun med 8 klip.
Klipsystemet løber over treårige perioder, hvorefter der startes på en frisk.  Når bilisten i løbet af de tre år når ned på nul klip, taber vedkommende kørekortet for en seks måneders periode. For at generhvervekortet, skal bilisten igennem et færdselskursus af 30 timers varighed.
Et kørekort er altså ikke for evigt.

Det nye kørekort kan hurtigt få ben at gå på.

Nogle få eksemplar:
6 klip:

 • Spirituskørsel med en promille over 0,75 (professionelle 0,3)

 • Kørsel i modsat retning af den tilladte.

 • Uforsvarlig kørsel

 • Fartoverskridelse på mere en 50 pct. af det tilladte.

4 klip:

 • Spirituskørsel med en promille mellem 0,25 og 0,75 (professionelle 0,15 og 0,3)

 • Smide cigaretskod ud af vinduet.

 • Køre over for rødt lys

 • Fartoverskridelser på 40- 50 km/t, men under 50 pct. af det tilladte.

3 klip:

 • Utilstrækkelig lygteføring.

 • Fartoverskridelser på 30- 40 km/t, men under 50 pct. af det tilladte.

 • Brug af mobiltelefon under kørsel.

2 klip:

 • Kørsel uden sikkerhedssele.

Klipsystemet afløser ikke de nuværende straffe, som bøder og fængsel. Det er en ekstra straf som du uforsigtige bilister bliver pålagt.


Det nye klippekort skal gøre bilisterne opmærksomme på, at et kørekort ikke er for evigt. Det er derimod et kreditkort med en saldo, som løbende bliver brugt, hver gang kortet bliver misbrugt.
Trafikvæsnet håber at det nye kørekort medfører en holdningsændring hos bilisterne.

 


 

Top

01-08-2004 - Opdateret 21-06-08