Kørekort
Home Up Trafik og bøder Kørekort Trafikanter Salg og skrotning af bil Spansk bil i Danmark

 

Forkort ventetid
Kørekort og klippekort

Hvilke regler gælder i Spanien

Ingen anden side om myndighedsinformation er ændret så mange gange som denne - om brug af dansk kørekort i Spanien. Med pålæg fra EU har Spanien - i små bidder - omsider rektificerede bestemmelserne.

For EU-borgere er der fra 2013 indført fælles regler for kørekort i hele EU. Det betyder blandt andet, at ved ophold i Spanien mere end 185 dage om året, skal det danske kørekort ombyttes til et Spansk.

Kortere gyldighed

Kørekort til en personbil i Danmark får fremover en gyldighed på 15 år, mens det i Spanien skal fornyes hvert tiende år frem til det fyldte 55. år. Derefter skal det fornyes hvert femte år til det fyldte 70. år og fra 80 år, en gang om året.

De nuværende fem kørekort-kategorier udvides. Der bliver således tre kategorier inden for motorcykler delt op efter motorkraft, mens man fremover kan få kørekort til både lille eller stor bus og lastbil.

Det er også slut med at få kørekort til alle typer køretøjer, straks man fylder 18 år. Der bliver forskellige aldersgrænser inden for motorcykelkørekort, man skal være 21 år for at få kørekort til lastbil og 24 år for at køre en bus, med forsvaret som en af de få undtagelser.

65-årige tjekkes hvert 5. år

Direktivet betyder også, at alle skal gennem et lægetjek hvert 10. år, mens bilister over 65 skal tjekkes hvert femte år. Lægeundersøgelsen består i en syns-, hørelse- og koordineringstest, som vi kender det her fra Spanien.

I forhold til personer, som nærmer sig 70 år, er der ikke ændret i de gældende regler, hvorefter gyldighedstiden gradueres efterhånden, som personerne bliver ældre.

Danskere og andre EU-borgere kan beholde deres oprindelige kørekort i Spanien, såfremt de opholder sig i deres hjemland i minimum 185 dage om året og stadig opgiver deres faste bopæls-adresse som værende i Danmark/oprindelsesland.

Bilister, der har kørekort, som er udstedt inden 19. januar 2013, skal ikke være bekymrede. Det gamle kørekort vil have den samme gyldighedsperiode som hidtil og kører efter de gamle regler. Kortet skal dog ombyttes inden år 2033 til den nye kreditkort-model, og så vil det have en gyldighedsperiode på 10 år, mod 50 år efter de gamle danske regler.

Bemærk, at ved fornyelse, er antal af foto ændret til 2 stk. til motorkontoret (+ 1 stk. til lægeattest) Hvis Residencia er udløbet (under fornyelse) skal der også medbringes kopi af gyldig pas.

Enhver anmodning om forlængelse af gyldigheden skal ledsages af en officiel lægeerklæring udstedt af et anerkendt Center ”Centro de Reconocimiento de Conductores” og indleveres til de lokale trafikmyndigheder: "Dirección General de Tráfico". 

Folk, der efter de tidligere regler har fået ombyttet til spansk kørekort, kan bytte tilbage til dansk kørekort hos politiet i Danmark mod betaling af kr. 260. Dette forudsætter dog, man senest samtidig med ombytningen tager sædvanligt ophold i Danmark (opholder sig i landet over 185 dage/år og indskriver sig i Folkeregistret).

Meddelelse fra det danske konsulat:

Brug af dansk kørekort i Spanien

Konsultalatet i Málaga, den 14. december 2004

Annette Sahlertz de Fernández
Vicekonsul

Det Danske Konsulat
Consulado Real de Dinamarca
Córdoba, 6, 404
29001 Málaga
Spanien

Telefon: 952 211 797 - Fax.: 952 215 440

Mail: consulado.malaga@danconsul.net

Åbningstider: 10 - 13 (undt. lørdage)

Læs mere på ambassadens Klik her

og om Spansk Kørekort Klik her


Adresse Tráfico
Avenida Mauricio Moro
Edif. Américas
29071 Málaga
Telefon: 952 040 770

Åbningstider - Vinter:
Mandag til torsdag fra kl. 9 til 17 og fredag fra kl. 9 til 14.

Åbningstider - Sommer:
Mandag til fredag fra kl. 8:30 til 13:30. Kassen lukker dog om fredagen kl. 13.

Sommer: fra 20. juni til 16. september.


 

Søg til følgende tekstafsnit:


Ombytning af dansk til spansk kørekort
For at ændre Dit kørekort, skal Du medbringe følgende:

 • EU-kørekort + fotokopi
 • Udfyldt ansøgningsskema (udleveres ved Impresos skranken)
 • Tarjeta de Residencia + fotokopi. Bemærk, at hvis Residencia er udløbet (under fornyelse) skal der også medbringes kopi af gyldig pas.
 • 2 Foto (35x25mm)
 • Bevis for indskrivning i kommunen (Volante de Empadronamiente)
 • Gebyr ca. 17  EURO (betales ved caja skranken)
 • Nævnte bilag afleveres til Conductores skranken


Ændring af adresse på kørekort

 • Udfyldt ansøgningsskema (udleveres ved Impresos skranken)
 • Tarjeta de Residencia + fotokopi. Bemærk, at hvis Residencia er udløbet (under fornyelse) skal der også medbringes kopi af gyldig pas.
 • 2 Foto (35x25mm)
 • Bevis for indskrivning i kommunen (Volante de Empadronamiente)
 • Nævnte bilag afleveres til Conductores skranken


Fornyelse af kørekort

 • Udfyldt ansøgningsskema (udleveres ved Impresos skranken)
 • Lægeattest udført af én af Trafico´s registrerede læger. Der medbringes Residencia og 1 foto til lægebesøget.
 • Tarjeta de Residencia + fotokopi. Bemærk, at hvis Residencia er udløbet (under fornyelse) skal der også medbringes kopi af gyldig pas.
 • Kørekort der skal fornyes
 • 2 Foto (35x25mm)
 • Bevis for indskrivning i kommunen (Volante de Empadronamiente)
 • Gebyr ca. 17 EURO (betales ved caja skranken)
 • Nævnte bilag afleveres til Conductores skranken
  Se sidste nye revision ved fornyelse:
  Læs her


Mistet spansk kørekort

 • Udfyldt ansøgningsskema (udleveres ved Impresos skranken)
 • Tarjeta de Residencia + fotokopi. Bemærk, at hvis Residencia er udløbet (under fornyelse) skal der også medbringes kopi af gyldig pas.
 • Det beskadiget kørekort eller politianmeldelse af det mistede
 • 2 Foto (35x25mm)
 • Bevis for indskrivning i kommunen (Volante de Empadronamiente)
 • Gebyr ca. 17 EURO (betales ved caja skranken)
 • Nævnte bilag afleveres til Conductores skranken


Mistet dansk kørekort

Den 20. september 2003 er der i Danmark indført en bestemmelse om, at danske borgere, som ikke har bopæl i Danmark, ikke mere kan få udstedt nyt dansk kørekort, hvis det f.eks. bortkommer.
Der kan udstedes en attest fra politiet, at borgeren har haft dansk kørekort med angivelse af hvilke arter, som er omfattet.

Med denne attest, kan der efterfølgende udstedes et spansk kørekort, som ovenfor angivet, under forudsætning, at borgeren er tilmeldt i Spanien.

Den nye bestemmelse understreger nødvendigheden af, at man lader sig registrerer ved tilflytning til Spanien og søger opholdstilladelse. Læs mere om reglerne herom: Opholdstilladelse

 


 

Top

09-04-2002 - Opdateret 20-01-13