Byggerod
Home Up Anklagerne Nedrivning 3. fase 2. fase Marbella Byggerod

 

Nervøsitet i Marbella

Byggekranerne står stille i Marbella. De ses overalt, men hovedparten har indstillet arbejdet. Årsagen er usikkerhed om den gældende lokalplan i kommunen.

Suspendering af ulovligt boligbyggeri.

Det er den andalusiske højesterets beslutning om, at suspendere ulovligt byggeri, der har ført til et midlertidigt stop i den hektiske byggeaktivitet, som har præget Marbella, siden Jesús Gil overtog borgmesterposten i 1991.
Advarselssignalerne begyndte for alvor at blinke i foråret 2003, da den andalusiske højesteret overraskende besluttede, at suspendere ibrugtagning af 2000 boliger, som var under opførelse i Marbella. 30 kommunale byggetilladelser blev erklæret for illegale, fordi de overskred bestemmelserne i lokalplanen.
Repræsentanter for nogle af landets største entreprenørselskaber forsikrer, at yderligere 23.600 boligenheder i hotel- og lejlighedskomplekser rundt om i Marbella er under opførelse, uden godkendelse af det andalusiske planlægningsudvalg. Tallene underbygges af oplysninger fra Arkitekt kollegiet i Málaga, som i løbet af de seneste tre år har godkendt omkring 36.000 boligenheder. Heraf er 70% udlagt i områder, der ikke er byggemodnet ifølge den gamle lokalplan. Det er endnu uvist, hvad der sker med de mange tusinde ulovlige boliger i kommunen.

Nervøsitet i byggebranchen.
Formand for udvalget for offentlige arbejder i den andalusiske administration, Concepción Gútierrez har i løbet af en tre års periode indstillet 280 byggerier. Heraf vedrører 166 allerede opførte boligejendomme, 80 er under opførelse og 30 byggeprojekter er indstillet.
Den pludselige interesse fra de andalusiske myndigheders side for at dæmme op for ulovligt byggeri på Costa del Sol, har rystet branchen. Det kom tydeligt frem på et hastemøde blandt lokale entreprenører den 6 november 2003 på Hotel Guadalphin i Marbella. Mødedeltagerne var 8 repræsentanter for nogle af landets førende entreprenørselskaber, der frygtede at højesterets afgørelse kunne komme til at ramme de omkring 40 boligprojekter, der var sat i gang rundt om i kommunen. Konklusionen på mødet var, at Marbellas kommunalbestyrelse omgående må tage initiativ til seriøse forhandlinger med den andalusiske administration om en løsning på problemet.

Myndighederne har sovet.

Men hvad har fået de andalusiske myndigheder til at indtage en aktiv rolle i sagen om ulovligt boligbyggeri på Costa del Sol? Svaret er langt fra entydigt. Men det kan under ingen omstændigheder bunde i manglende kendskab til ulovlighedernes omfang. Repræsentanter for oppositionspartierne i Marbella, anført af den forhenværende socialistiske talsmand i kommunen, Isabel Garcia Marcos, har gennem flere år indleveret et flercifret antal anmeldelser. Det samme har advokat og parlamentsmedlem for de Grønne, Inmaculada Gálvez.

Fare for indbyggernes trivsel.
Joaquín Garcia Bernaldo de Quirós, formand for afdelingen for forvaltningsretssager siger, at skiftet indtraf, da realiteterne kom på bordet. De ulovlige byggetilladelser i Marbella var ikke bare i strid med lokalplanen. De var med til at ødelægge forudsætningerne for bæredygtig bebyggelse i et sådant omfang, at det kunne medføre dårlige levevilkår for  indbyggerne. Men problemet har været, at det ulovlige byggeri gik så stærkt, at det var færdigt, inden retten har fået indsigt i sagen. Og der vel at mærke tale om massebyggeri i et sådant omfang, at hele infrastrukturen i Marbella er truet. For nybyggeriet er ikke kun rettet mod turister.

Indbyggertallet i Marbella har passeret de 100.000 uden at der samtidig er taget hensyn til indbyggerne krav i form af grønne zoner, parkeringspladser, flere skoler, lægecentre o.s.v. Snarere tværtimod: Der er inddraget grønne zoner til nybyggeri, ja selv i zoner, som var udlagt til gader og infrastruktur, er der blevet bygget. Det har fået hundredvis af indbyggere i Marbella til at kræve erstatning for kommunalt bedrageri i de 12 år, Gil sad ved magten.
Men kommunen har ingen penge til at udbetale erstatninger for: Kommunen er stort set bankerot. Der er en gæld på 108 mio. euro til sygesikringen, på godt 20 mio. til skattevæsnet, på 15 mio. til kommunernes fællesforening og 20 til kommunernes opkrævningskontor.

Oprydningsarbejdet gør ondt.
Den nye kommuneledelse har valgt at tage fat, hvor det gør ondt: Stigende skatter og afgifter i 2004. Men det er ikke nok. Der skal ryddes op i det totalkaos, der hersker i kommunens udvalg. Gils sidste bastion, forhenværende formand for kommunens tekniske udvalg Koke Calleja blev afsat for få dage siden (ultimo 2003). Årsagen var formentlig udrensning i rækkerne. Desuden havde Calleja ikke udvist interesse i et samarbejde med den andalusiske administration.
”Hvem kan sætte sin lid til en tidligere polorytter, som tilfældigvis er havnet på en af kommunens vigtigste formandsposter, siger en af rådgiverne til et af de entreprenørselskaber, der har valgt at flygte fra Gils korrumperede netværk i Marbella.

500 ulovlige byggetilladelser.
Ifølge formand for offentlige arbejder i den andalusiske regering, Concepción Gútierrez er det ikke nogen tilfældighed, at Julian Muñoz blev afsat kort efter, at kommunen havde godkendt den andalusiske administrations lokalplan fra 1986. Julian Muñoz havde allerede antydet større samarbejdsvilje med administrationen og det kunne få alvorlige konsekvenser for de entreprenørselskaber, der af selv samme Julian Muñoz havde fået udstedt ulovlige byggetilladelser under Gils regeringstid.


Julián Muñoz - kortvarig borgmester i Marbella

Hvor mange ulovlige byggetilladelser, der blev udstedt i løbet af Gils regeringstid i Marbella er uvist. Men et slag på tasken er, at Gil og Muñoz tilsammen nåede at udstede 500 ulovlige tilladelser. Der er tale om sager, hvor kommunen har modtaget forskellige former for modydelser for udstedelse af byggetilladelser i områder, som ikke var udlagt til byggeri i den gamle lokalplan. Fjernelse af vigtige dokumenter fra planlægnings udvalgets arkiver få dage inden Muñoz blev afsat har gjort arbejdet mere besværligt. Ingen har indtil videre villet tage ansvaret for tyveriet.
Gil forsøgte at sikre sine ulovlige byggetilladelser ved at udarbejdet en ny lokalplan i 1998, som blev godkendt af hans eget flertal i kommunalbestyrelsen. Men som blev forkastet af den andalusiske regering. Dermed er det stadig den gamle lokalplan fra 1986, som er gældende.

Svær borgmesterprøve.
Der er næppe nogen grund til at ønske sig at være ny borgmester eller viceborgmester i Marbella. Eller formand for det engang så indflydelsesrige planlægningsudvalg. Der skal mod til. Oprydningsarbejdet i Marbella kan vise sig at være en opgave, der skal løses, med livet som indsats. OM de to damer: Marisol Yagüe og Isabel Garcia Marcos har hår nok på brystet – eller måske kvindelige talenter - til at klare den opgave, vil tiden vise. For oprydningsarbejdet kommer til at gøre ondt hos både indbyggere og entreprenører, investorer og det lokale erhvervsliv. Men det er nødvendigt.


Kilde: www.drsydeuropa.com

Top

18-01-2004 - Opdateret 13-03-09